Doručovanie objednávok

Termín dodania:

Po automatickom potvrdení objednávky systémom internetovej predajne nasleduje potvrdenie možného termínu dodávky zodpovedným pracovníkom predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky. V  prípade, ak sa tovar objednaný kupujúcim nachádza na sklade, bude dodaný do troch pracovných dní  po prevedení úhrady ak bol zvolený spôsob platby bankovým prevodom ( za deň dodania sa považuje deň prevzatia tovaru zásielkovou službou ), alebo do troch pracovných dní  odovzdaný  zásielkovej  službe v prípade zvolenia spôsobu platby na dobierku.  V prípade zvolenia osobného odberu bude navzájom dohodnutý termín odberu a úhrady tovaru. Ak sa tovar na sklade predávajúceho nenachádza, bude kupujúci informovaný o termíne dodania tovaru, ktorý sa považuje za záväzný termín dodania .  Ak tento termín dodania  kupujúcemu nevyhovuje, formou internetovej pošty môže objednávku zrušiť a tým od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Dodacie podmienky:

Predávajúci bude dodávku plniť aj čiastkovo podľa toho, či sa tovar na sklade nachádza, alebo nie.  Náklady spojené s dodávkou tovaru však bude účtovať kupujúcemu iba raz.  Zodpovedný pracovník predávajúceho je povinný kupujúceho informovať o termíne čiastkového plnenia objednávky čím sa zaručí právo kupujúceho aj na čiastkové odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu.

Poplatky za dopravu zahŕňajú manipuláciu a balné, ako aj náklady na prepravu. Manipulačné poplatky sú stanovené, cena za prepravu sa líši v závislosti od celkovej hmotnosti zásielky. Odporúčame vám zoskupiť položky v jednej objednávke. Pri vytvorení dvoch rôznych objednávok budú prepravné náklady vyúčtované na obe objednávky zvlásť. Váš balík bude odoslaný na vlastnú zodpovednosť, budeme však dbať na to, aby boli pri balení krehké veci zabalené a ochránené pred rozbitím.